Acer campestre STREET PILLAR ‘Ruijgrok’

De smal groeiende Acer campestre STREET PILLAR ’Ruijgrok’ PBR is een opvallende boom door de smalle, compacte groei en de zeer dichte kroon. Verder door het opvallende kleurverschil van de heldergroene jongere bladeren en de donkergroene oudere bladeren aan een tak. Het contrast is werkelijk schitterend!
Deze cultivar is een zeer geschikte boom voor smalle straten en kleine tuinen. Ook voor pleinen, begraafplaatsen en bloembakken is de boom goed toepasbaar.
Door de compacte groei is snoeien op oudere leeftijd vrijwel niet nodig. Voor de gebruiker geeft dat een enorme kostenbesparing!
Acer campestre STREET PILLAR ’Ruijgrok’ PBR groeit op alle grondsoorten en verdraagt halfverhardingen goed.
Zeer droogtebestendig en windbestendig. De winterhardheid is zeer goed (-28,8 tot -26,1ºC). Deze cultivar is bestand tegen strooizout en is niet gevoelig voor meeldauw en spint.
De groei op meer schaduwrijke plaatsen is zelfs redelijk te noemen. De bloemen bevatten veel nectar voor de insecten en dragen daardoor in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit.

Acer campestre STREET PILLAR ’Ruijgrok’ PBR is een zeer compacte, smalle boom met een dichte, smal-eivormige kroon en een recht doorgaande stam. De oorspronkelijke 15 jaar oude boom is 5 m hoog en 2 m breed. Rechte, zeer compacte harttak met bijzonder korte internodiën en korte, doorgaans stevige zijtakken. Dunnere zijtakjes hangen dicht bij de stam iets door. De bruin gestreepte twijgen zijn aan de top wollig behaard en bezet met bruine, langwerpige
lenticellen. De grijsbruine stam heeft geen kurklijsten.
Knoppen grijsbruin en wollig behaard. Bladeren groter dan van Acer campestre, 7 tot 11 cm lang en 7 tot 13 cm breed met 3-5 lobben. De voet van de bladeren heeft 3-5 nerven. Bovenzijde bladeren kaal,
opvallend heldergroen bij het uitlopen, later donkergroen wordend. Onderzijde groen, op de nerven behaard. Bovenzijde bladeren donkerder groen dan de onderzijde. Bij de 1-jarige twijgen hebben de behaarde bladstelen een lengte van 2,5 tot 11 cm. De lengte van de bladstelen aan de kortloten varieert tussen 7 tot wel 29 cm. De tot 29 cm lange bladstelen aan de kortloten zijn dan ook een bijzonder kenmerk! De herfstkleur van de bladeren is geel. Bloemen geelgroen, in opstaande tuilen, in mei verschijnend. Vruchten: 6 – 8 cm lang, meestal 2 bij elkaar, bestaande uit 2 zaden met 2 vleugels. Vruchtvleugels horizontaal afstaand. Ook regelmatig 3 vruchten bij elkaar zittend, bestaande uit 3 zaden met 3 vleugels.